Dobro došli u faru Trajštof!

Pfarre Trausdorf

 

Willkommen in der Pfarre Trausdorf!

250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
250 Jahre Pfarrkirche
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Branko 40-jähriges Priesterjubiläum
Ikonensegnung
Ikonensegnung
Ikonensegnung
Ikonensegnung
Ikonensegnung
Ikonensegnung
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Erstkommunion - prvo sv. pričešćanje
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Shodišće u Hrv. Jandrof
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Križevski dan - Bittag
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Wallfahrt nach Zagreb
Angelobung des Pfarrgemeinderates
Angelobung des Pfarrgemeinderates
Angelobung des Pfarrgemeinderates
Angelobung des Pfarrgemeinderates
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Kinder Passionsspiel, 02.04.17.
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Shodišće u Dubrovnik
Kroatische Präsidentin in Dubrovnik
Kroatische Präsidentin in Dubrovnik
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Izlet u Kotor
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Krippenspiel, 18.12.2016
Tijelovska procesija - Fronleichnamsprozession 2016
Tijelovska procesija - Fronleichnamsprozession
Shodišće - Pilgerreise Split - Sinj, 06.-09.05.2016
Shodišće - Pilgerreise Split - Sinj, 06.-09.05.2016
Shodišće - Pilgerreise Split - Sinj, 06.-09.05.2016
Shodišće - Pilgerreise Split - Sinj, 06.-09.05.2016
Krippenspiel in der Kirche, 20.12.2015
Krippenspiel in der Kirche, 20.12.2015